Povinné informácie

APOLLO CAPITAL, a.s., obchodník s cennými papiermi

Na stiahnutie
  • Informácie uverejňované obchodníkom s cennými papiermi (formát .pdf, veľkosť 501 kB) - v súlade s článkom 46 NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2019/2033 z 27. novembra 2019 o prudenciálnych požiadavkách na investičné spoločnosti a o zmene nariadení (EÚ) č. 1093/2010, (EÚ) č. 575/2013, (EÚ) č. 600/2014 a (EÚ) č. 806/2014