APOLLO CAPITAL, a.s., obchodník s cennými papiermi

APOLLO CAPITAL, a.s., obchodník s cennými papiermi, je licencovaný stredoeurópsky obchodník s cennými papiermi, ktorý prináša na slovenský trh služby s pridanou hodnotou, široké protfólio produktov a služieb a množstvo zaujímavých investičných príležitostí.

Spoločnosť vznikla z iniciatívy slovenských a českých profesionálov z finančnej oblasti kúpou obchodníka s cennými papiermi SLÁVIA CAPITAL, a.s. OCP, ktorý pôsobil na trhu od roku 1995.

Náš tím expertov s dlhoročnými skúsenosťami z finančných trhov je zárukou, že súčasní aj noví klienti získajú odbornú a individuálnu starostlivosť a optimálne nastavenie ich investičných stratégií so zameraním sa na širokú škálu produktov.


Členovia tímu

Roman Kovář, Predseda predstavenstva

Peter Čaputa, Člen predstavenstva

Petr Novotný, Predseda dozornej rady

Naše služby

V APOLLO CAPITAL. sa orientuje najmä na poskytovanie služieb v oblasti emisie korporátnych dlhopisov, ako pre potenciálnych emitentov, tak investorov, investície do fondov kolektívneho investovania, sprostredkovanie možnosti investovania do drahých kovov, investície v oblasti mien a ďalších služieb. Bez ohľadu na typ investície platí: primárne sú individuálne potreby našich klientov.


Investície a správa majetku

Investujte svoje voľné financie podľa stratégie, ktorú si nastavíte s našimi skúsenými portfólio manažérmi a podľa svojich individuálnych potrieb.


Získavanie kapitálu

Realizovanie obchodov je určené pre tých investorov, ktorí sú pripravení vziať zodpovednosť za uskutočnené obchody do vlastných rúk a sami rozhodovať.


Predaj firiem, fúzie

Ponúkame svojim klientom plný rozsah poradenských služieb a vedenie celého procesu od úvodnej analýzy až po vysporiadanie transakcie.


Sprievodné činnosti

Vykonávame činnosť depozitára a ponúkame služby pre úschovu cenín a drobného majetku alebo službu vedenia majetkových účtov.

Naša misia

Vyberáme iba tie projekty a produkty, ktoré poznáme a veríme im. Vďaka tomu sa svojim zákazníkom môžeme smelo pozrieť do očí. Váš úspech a rast vášho portfólia je úspechom aj pre nás.

Spoločenská zodpovednosť

Naše poňatie spoločenskej zodpovednosti stojí na troch pilieroch: udržateľnosť, spoločnosť a zákazníci. Osobitný prístup predstavuje spolupráca s nadáciou Pomoc deťom v ohrození, ktorá sa sústreďuje na pomoc týraným, utláčaným a sociálne odkázaným deťom.